Lokál Inn má ideální polohu v historickém jádru Prahy na Malé Straně, v těsné blízkosti Karlova mostu, jednoho z architektonických divů středověké Evropy. Toto výjimečné umístění ocení zejména hosté se zájmem o historii a architekturu. Mnoho významných kulturních a historických památek se nachází v pěším dosahu, což je ve skutečnosti působivá procházka romantickými uličkami Malé Strany skýtající nejeden nezapomenutelný výhled.

Zobrazit na mapě

Pražský hrad
Karlův most
Malá Strana
nábřeží Vltavy
chrám svatého Mikuláše
zahrady
Petřín
Staroměstské náměstí
Národní divadlo

Dům U Bílé kuželky

Dvoupatrový nárožní dům byl navržen a postaven českým barokním architektem Kryštofem Dientzenhoferem v letech 1708 až 1714 (jako rodinný dům).

Později byla k hlavní budově přistavěna pozdně klasicistní přístavba – dvě dvorní křídla a čtvercový dvůr. Fasády uličních průčelí vznikly na počátku 18. století. Zdobí je kamenné portály s kordonovou římsou v průčelí, profi lovaná korunní římsa a štítový vikýř. Na nároží je nika se sochou sv. Josefa s Ježíškem od Ferdinanda Geigera, vytvořená v době výstavby prvního domu. Pod sochou lze spatřit domovní znamení v podobě štukové kuželky.

V přízemních místnostech hlavní budovy se dochovaly vrcholně barokní klenby a v místnostech druhého patra zase barokní malované trámové stropy. V suterénu byla objevena původní studna, pocházející z doby před výstavbou domu. V roce 2004 prošla stavba kompletní rekonstrukcí a dnes patří mezi české kulturní památky.